• Par kapitālsabiedrību +

    Atalgojuma politikas principi. ♦ Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids. ♦ Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība. ♦ Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās). ♦ Informācija par organizatorisko struktūru 2015 ♦ Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem. ♦ Informācija par iepirkumiem. ♦ Informācija par organizatorisko struktūru 2016 ♦ Informācija par organizatorisko struktūru 2017 ♦ Mērķu īstenošanas rezultāti par 2016. gadu ♦ Vairāk
 • Finanšu pārskati +

  Auditēts gada pārskats par 2014.gadu ♦ 2015.gada 1.ceturkšņa neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ♦ Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā 2014.gadā ♦ 2015.gada 6 mēnešu neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ♦ 2015.gada 9 mēnešu neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ♦ 2015.gada 12 mēnešu neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ♦ Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti ♦ Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu ♦ Auditēts gada pārskats par 2015.gadu ♦ Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā 2015.gadā ♦ 2016.gada 3 mēnešu neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ♦ 2016.gada 6 mēnešu neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ♦ 2016.gada 9 mēnešu neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ♦ 2016.gada 12 mēnešu neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu Vairāk
 • Nomas tiesību izsole +

  Nomas tiesību izsole Nomas objekta Liepājā, Kungu ielā 24, būves kadastra apzīmējums ēkai Nr.002 - 17000330024002, ēkai Nr.003 - 17000330024003, telpu kopējā platība 189,6 kvm rakstveida izsoles uzvarētājs ir Biedrība Liepājas aktrišu folkloras apvienība Atštaukas. (SIA Liepājas Latviešu biedrības nams Brīvo neapdzīvojamo telpu iznomāšanas komisijas 25.11.2016. sēdes protokols Nr.1). Vairāk
 • Iepirkumi +

  Iepirkums Nr. LLBN2016/01 par tiesībām veikt SIA "Liepājas Latviešu biedrības nans" apsaimniekošanā esošo telpu fizisko apsardzi, ieskaitot videonovērošanu. IEPIRKUMA NR.LLBN2016/01 NORISES PROTOKOLS Līgums par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Vairāk
 • 1