Publiskojamā informācija

Par kapitālsabiedrību

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Stratēģiskie mērķi un darbības veids ♦
2. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
3. Informācija par organizatorisko struktūru Struktūra ♦
4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" neveic ziedošanu (dāvināšanu)
5. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
6. Atalgojuma politikas principi Atalgojuma politikas principi ♦
7. Informācija par iepirkumiem Skatīt mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"
8. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Mērķu īstenošanas rezultāti 2016 ♦

 

Finanšu pārskati

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija
1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

 Iemaksas 2016  ♦
 Iemaksas 2015  ♦
 Iemaksas 2014  ♦

2. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

 Informācija 2016  ♦
 Informācija 2015  ♦

3. Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskti par 3, 6, 9 un 12 mēnešiem

 Pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem  ♦
 Pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem  ♦
 Pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem  ♦
 Pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem  ♦
 Pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem  ♦
 Pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem  ♦
 Pārskats par 2016.gada 3 mēnešiem  ♦

4.  Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

 Gada pārskats 2016 ♦ 
 Gada pārskats 2015 ♦
 Gada pārskats 2014 ♦