Biedrības namā atklāj izstādi, kas veltīta Māra Čaklā jubilejai

Biedrības namā atklāj izstādi, kas veltīta Māra Čaklā jubilejai

No 1. jūnija līdz 30. jūlijam Liepājas Latviešu biedrības nams sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju organizē izstādi “Viņi un sirdsapziņa”. Šī ceļojošā izstāde ir veltīta Māra Čaklā 80 gadu jubilejai un atklāj dzejnieka radošās un biogrāfiskās saites ar Ojāru Vācieti.

 Izstādes autore Dace Micāne-Zālīte stāsta: “Pilsēta, kurā piedzimst vējš – maģiski mītiska formula, kuru savā dzejas laboratorijā rada Māris Čaklais un kura pārtop ne tikai par dzeju, dziesmu, himnu, bet arī Liepājas alter ego. Tāpat kā Saldus, arī Liepāja ir saistīta ar dzejnieka Māra Čaklā biogrāfiju, tāpēc tā nav nejaušība, ka izstādi vedam uz vēju pilsētu. Memoriālo muzeju apvienības mākslinieka Inta Sedlinieka darinātais mākslas darbs/instalācija “Sirdsapziņas krekls” turpina savu ceļu pie cilvēkiem, stāstot par divu dzejas dižgaru attiecību smalkumu un pamatīgumu.”

Izstādes vadošais motīvs ir sirdsapziņa. Šo vārdu abi dzejnieki, gan Ojārs Vācietis, gan Māris Čaklais  ir iekodējuši arī savās dzejas rindās: Ojāram Vācietim tas lasāms dzejolī “Pūt, vējiņi!” (“Tā ir tautas sirdsapziņa, un tai mūžam tādai būt.”), bet Mārim Čaklajam sirdsapziņa ieausta slavenajā dzejolī “Dziesma par četriem baltiem krekliem” (“.. dziesma nav par krekliem, bet ir par sirdsapziņām.”). Taču sirdsapziņa ir arī metafora, kas sastopama abu dzejnieku daiļradē. Ojāram Vācietim un Mārim Čaklajam nācās saskarties ar publicēšanas grūtībām, cenzūras aizliegumu, jo viņu dzeja bija kā sauciens pēc laikabiedru sirdsapziņas tīrības, aicinājums caur dzejas tēliem saglabāt latviešu kultūras un dzejas ideālus, sargāt un aizstāvēt latviešu valodu un garīgo brīvību.

Ojāra Vācieša muzeja izstāde “Viņi un sirdsapziņa” tika atklāta 2020. gada 8. oktobrī muzeja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 19. Pēc eksponēšanas O. Vācieša muzejā izstāde no 2020. gada novembra līdz maija beigām bija aplūkojama Māra Čaklā dzimtajā pilsētā Saldū, Saldus pilsētas bibliotēkā, bet jūnijā tā ceļo uz Liepāju.

Liepājas Latviešu biedrības nams aicina izstādes apmeklētājus būt atbildīgiem, atsaukties darbinieku aicinājumiem un ievērot norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, ievērot distanci un roku dezinfekciju, sekojot līdzi valstī noteiktajiem ierobežojumiem, lai novērstu epidēmijas izplatību. Plašāka informācija par Biedrības nama darbību pieejama interneta vietnē www.biedribasnams.lv.

Izstāde bez maksas Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē būs apskatāma līdz 30. jūlijam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00.

Foto: Dzejnieki bērzu birzī, 1974. Fotogrāfs Juris Krieviņš. No kreisās: dzejnieki – Imants Ziedonis, Vitauts Ļūdēns, Ojārs Vācietis, Māris Čaklais, Jānis Peters.