Izsludināta nomas tiesību izsole telpām Liepājas Latviešu biedrības namā

Izsludināta nomas tiesību izsole telpām Liepājas Latviešu biedrības namā

Liepājas Latviešu biedrības namā, Rožu laukumā 5/6, Liepāja, ir atbrīvojušās pagrabstāva telpas ar platību 26,5 m2. Pieteikumus telpu nomas izsolei iesniegt līdz 2020.gada 9.jūlija plkst. 12.00. 

Plašāka informācija par telpu nomas izsoli – Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), nomas tiesību izsole