Izsludināta nomas tiesību izsole telpām Liepājas Latviešu biedrības namā

Izsludināta nomas tiesību izsole telpām Liepājas Latviešu biedrības namā

Liepājas Latviešu biedrības namā, Rožu laukumā 5/6, Liepāja, ir atbrīvojušās pagrabstāva telpas ar platību 41,2 m2. Pieteikumus telpu nomas izsolei iesniegt līdz 2020.gada 30. decembra plkst. 12.00. 

Plašāka informācija par telpu nomas izsoli – Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja  (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), pagrbstāva telpas nomas tiesību izsole