Dokumenti

Publiskojamā informācija

 Par kapitālsabiedrību

Nr.p.k.Publiskojamā informācijaPubliskošanas biežumsPublicētā informācija
1.Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veidsPastāvīgi

Stratēģiskie mērķi un darbības veids

2.Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti1x gadāMērķu īstenošanas rezultāti 2018
Mērķu īstenošanas rezultāti 2017
Mērķu īstenošanas rezultāti 2016
3.Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā1x gadāIemaksas 2019
Iemaksas 2018
Iemaksas 2017
Iemaksas 2016
Iemaksas 2015
4.Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu1x gadāInformācija 2019
Informācija 2018
Informācija 2017
Informācija 2016
Informācija 2015
5.Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskti par 3, 6, 9 un 12 mēnešiem1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2015.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2015.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2015.gada 6 mēnešiem

6.Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats1x gadāGada pārskats 2019
Gada pārskats 2018
Gada pārskats 2017
Gada pārskats 2016
Gada pārskats 2015
7.Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)PastāvīgiSIA “Liepājas latviešu biedrības nams” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
8.Informācija par organizatorisko struktūruPastāvīgiStruktūra 2020
9.Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiemPastāvīgiSIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
10.Informācija par iepirkumiemPastāvīgiSkatīt mājas lapas sadaļā “Iepirkumi
11.StatūtiPastāvīgiStatūti
12.Informācija par valdiPastāvīgiInformācija par valdi
13.Ētikas kodekssPastāvīgiĒtikas kodekss
14.Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēmPastāvīgi

Paziņojums 28.04.2020 sapulcei
Lēmumi 28.04.2020
Paziņojums 31.01.2020 sapulcei
Lēmumi 31.01.2020

15.Atalgojuma politikas principiPastāvīgiAtalgojuma politikas principi 2019
16.Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas  (dāvināšanas) kārtībaPastāvīgiSIA “Liepājas latviešu biedrības nams” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
17.Trauksmes celšanaPastāvīgiSIA “Liepājas latviešu biedrības nams” iekšējās trauksmes celšanas sistēma
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
18.SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” veiktie pasākumi korupcijas riska mazināšanai, novēršanai1x gadā

05.06.2019. apstiprināts SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2023.gadam

19.SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” piemērotie nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi sakarā ar COVID-19 no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijamPēc nepieciešamībasNomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja  (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), pagrbstāva telpas nomas tiesību izsole

Nomas tiesību izsoles komisijas sēdes protokols

 

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā  telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukumā 5/6, būves ar kadastra apzīmējumu 1700 033 035 001 1.stāva telpām Nr.52-54 ar kopējo platību 117,9 kv.m. noslēgts ar SIA “GLOBUSS A”.

  • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 9,00 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī
  • 15.04.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/1.
  • Līguma termiņš – 12.05.2025
Publikācijas datumsIepirkuma līguma priekšmetsIepirkuma procedūraIesniegšanas termiņšIepirkuma statuss
16.12.2016Iepirkums Nr. LLBN2016/01 par tiesībām veikt SIA “Liepājas Latviešu biedrības nans” apsaimniekošanā esošo telpu fizisko apsardzi, ieskaitot videonovērošanu.Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktajā kārtībā30.12.2016. plkst.12.00Noslēgts iepirkums

IEPIRKUMA NR.LLBN2016/01 NORISES PROTOKOLS
Līgums par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu

Šobrīd nav aktuālu projektu.