Dokumenti

Publiskojamā informācija

 Par kapitālsabiedrību

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Darbības veids

2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

Mērķu īstenošanas rezultāti 2020
Mērķu īstenošanas rezultāti 2019
Mērķu īstenošanas rezultāti 2018
Mērķu īstenošanas rezultāti 2017
Mērķu īstenošanas rezultāti 2016

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā

Iemaksas 2020
Iemaksas 2019
Iemaksas 2018
Iemaksas 2017
Iemaksas 2016

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā

Informācija 2020
Informācija 2019
Informācija 2018
Informācija 2017
Informācija 2016

5. Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskti par 3, 6, 9 un 12 mēnešiem 1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2021. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem

– Pārskats par 2020. gada 12 mēnešiem
– Pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 3 mēnešiem

6. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 1x gadā Gada pārskats 2020
Gada pārskats 2019
Gada pārskats 2018
Gada pārskats 2017
Gada pārskats 2016
7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
8. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Struktūra
9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
10. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skatīt mājas lapas sadaļā “Iepirkumi
11. Statūti Pastāvīgi Statūti
12. Informācija par valdi Pastāvīgi

Informācija par valdi

13. Ētikas kodekss Pastāvīgi Ētikas kodekss
14. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi

Paziņojums 18.08.2021. sapulcei
Lēmumi 18.08.2021.
Paziņojums 28.04.2021. sapulcei
Lēmumi 28.04.2021
Paziņojums 29.01.2021. sapulcei
Lēmumi 29.01.2021
Paziņojums 09.12.2020. sapulcei
Lēmumi 09.12.2020
Paziņojums 16.09.2020. sapulcei
Lēmumi 16.09.2020
Paziņojums 28.04.2020 sapulcei
Lēmumi 28.04.2020
Paziņojums 31.01.2020 sapulcei
Lēmumi 31.01.2020

15. Atalgojuma politikas principi Pastāvīgi Atalgojuma politikas principi 2019
16. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas  (dāvināšanas) kārtība Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
17. Trauksmes celšana Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” iekšējās trauksmes celšanas sistēma
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
18. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” veiktie pasākumi korupcijas riska mazināšanai, novēršanai 1x gadā

Pasākumi 2019. gadā
Pasākumi 2020. gadā

19. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” piemērotie nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi sakarā ar COVID-19  Pēc nepieciešamības

Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi no 04.2021. līdz 06.2021.
Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi no 01.2021. līdz 03.2021.
Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi no 11.2020. līdz 12.2020.
Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi no 03.2020. līdz 06.2020.

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja  (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), pagrbstāva telpas nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā  telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukumā 5/6, būves ar kadastra apzīmējumu 1700 033 035 001 pagrabstāva telpas Nr.005-53, 005-54 ar kopējo platību 41,2 kv.m. noslēgts ar privātpersonu Kristapu Pucenu.

  • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 2,23 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī
  • 04.01.2021. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/1
  • Līguma termiņš – 31.12.2023

 

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja  (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), pagrbstāva telpas nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā  telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukumā 5/6, būves ar kadastra apzīmējumu 1700 033 035 001 pagrabstāva telpu Nr.47 ar kopējo platību 26,5 kv.m. noslēgts ar SIA “Ivo Fomina menedžments”.

  • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 1,80 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī
  • 15.07.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/2.
  • Līguma termiņš – 14.07.2025

 

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā  telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukumā 5/6, būves ar kadastra apzīmējumu 1700 033 035 001 1.stāva telpām Nr.52-54 ar kopējo platību 117,9 kv.m. noslēgts ar SIA “GLOBUSS A”.

  • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 9,00 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī
  • 15.04.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/1.
  • Līguma termiņš – 12.05.2025
Publikācijas datums Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma procedūra Iesniegšanas termiņš Iepirkuma statuss
16.12.2016 Iepirkums Nr. LLBN2016/01 par tiesībām veikt SIA “Liepājas Latviešu biedrības nans” apsaimniekošanā esošo telpu fizisko apsardzi, ieskaitot videonovērošanu. Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteiktajā kārtībā 30.12.2016. plkst.12.00 Noslēgts iepirkums

 

Iepirkuma nosaukums

Publicēšanas vieta

Par krēslu piegādi (LLBN 2021/1)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Par vides objekta „Taurīte” izveidi un uzstādīšanu koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (LLBN 2021/2)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Kāpas objekta un reprezentācijas zīmju izveide un uzstādīšana koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (LLBN 2021/3)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Par elektrības iekārtu uzraudzību un servisa apkopju veikšanu (LLBN 2021/4)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Par mēbeļu piegādi (LLBN 2021/5) 

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Par vides objekta „Taurīte” izveidi un uzstādīšanu koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (LLBN 2021/6)

 Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Kāpas objekta un reprezentācijas zīmju izveide un uzstādīšana koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (LLBN 2021/7)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Divu (sieviešu un vīriešu) sabiedrisko tualešu (konteinera tipa) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Koncertdārzā ,,Pūt, vējiņi’’, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā (LLBN 2021/8)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

IEPIRKUMA NR.LLBN2016/01 NORISES PROTOKOLS
Līgums par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu

Šobrīd nav aktuālu projektu.