Dokumenti

Publiskojamā informācija

 Par kapitālsabiedrību

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

Vispārējais stratēģiskais mērķis
Darbības veids

2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

Mērķu īstenošanas rezultāti 2022
Mērķu īstenošanas rezultāti 2021
Mērķu īstenošanas rezultāti 2020
Mērķu īstenošanas rezultāti 2019
Mērķu īstenošanas rezultāti 2018
Mērķu īstenošanas rezultāti 2017
Mērķu īstenošanas rezultāti 2016

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā

Iemaksas 2023
Iemaksas 2022
Iemaksas 2021
Iemaksas 2020
Iemaksas 2019
Iemaksas 2018
Iemaksas 2017
Iemaksas 2016

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā

Informācija 2023
Informācija 2022
Informācija 2021
Informācija 2020
Informācija 2019
Informācija 2018
Informācija 2017
Informācija 2016

5. Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskti par 3, 6, 9 un 12 mēnešiem 1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Pārskats par 2024. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2023. gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2023. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2022. gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2022. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2022. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2021.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2021. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem
– Pārskats par 2020. gada 12 mēnešiem
– Pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2016.gada 3 mēnešiem

6. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 1x gadā

Gada pārskats 2023
Gada pārskats 2022
Gada pārskats 2021
Gada pārskats 2020
Gada pārskats 2019
Gada pārskats 2018
Gada pārskats 2017
Gada pārskats 2016

7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
8. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Struktūra
9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
10. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skatīt mājas lapas sadaļā “Iepirkumi
11. Statūti Pastāvīgi Statūti
12. Informācija par valdi Pastāvīgi

Informācija par valdi

13. Ētikas kodekss Pastāvīgi Ētikas kodekss
14. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi

Lēmumi 30.04.2024.
Paziņojums 30.04.2024. sapulcei
Lēmumi 27.03.2024.
Paziņojums 27.03.2024. sapulcei
Lēmumi 13.02.2024.
Paziņojums 13.02.2024. sapulcei
Lēmumi 31.10.2023.
Paziņojums 31.10.2023. sapulcei 
Lēmumi 08.08.2023.
Paziņojums 08.08.2023. sapulcei
Lēmumi 28.04.202.
Paziņojums 28.04.2023. sapulcei
Lēmumi 29.03.2023
Paziņojums 29.03.2023. sapulcei
Lēmumi 31.01.2023
Paziņojums 31.01.2023. sapulcei
Lēmumi 08.11.2022
Paziņojums 08.11.2022. sapulcei
Lēmumi 29.07.2022.
Paziņojums 29.07.2022. sapulcei
Lēmumi 01.06.2022.
Paziņojums 01.06.2022. sapulcei
Lēmumi 28.04.2022.
Paziņojums 28.04.2022. sapulcei
– Paziņojums 09.02.2022. sapulcei
Lēmumi 09.02.2022.
Paziņojums 15.12.2021. sapulcei
Lēmumi 15.12.2021.
– Paziņojums 01.12.2021. sapulcei
Lēmumi 01.12.2021.
Paziņojums 18.08.2021. sapulcei
Lēmumi 18.08.2021.
Paziņojums 28.04.2021. sapulcei
Lēmumi 28.04.2021
Paziņojums 29.01.2021. sapulcei
Lēmumi 29.01.2021
Paziņojums 09.12.2020. sapulcei
Lēmumi 09.12.2020
Paziņojums 16.09.2020. sapulcei
Lēmumi 16.09.2020
Paziņojums 28.04.2020 sapulcei
Lēmumi 28.04.2020
Paziņojums 31.01.2020 sapulcei
Lēmumi 31.01.2020

15. Atalgojuma politikas principi Pastāvīgi Atalgojuma politika
16. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas  (dāvināšanas) kārtība Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
17. Trauksmes celšana Pastāvīgi SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” iekšējās trauksmes celšanas sistēma
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa
18. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” veiktie pasākumi korupcijas riska mazināšanai, novēršanai 1x gadā

Pasākumi 2023. gadā
Pasākumi 2022. gadā
Pasākumi 2021. gadā
Pasākumi 2020. gadā
Pasākumi 2019. gadā

19. SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” piemērotie nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi sakarā ar COVID-19  Pēc nepieciešamības

Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi no 04.2021. līdz 06.2021.
Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi no 01.2021. līdz 03.2021.
Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi no 11.2020. līdz 12.2020.
Nomas maksas atbrīvojumi vai samazinājumi no 03.2020. līdz 06.2020.

Liepājas Latviešu biedrības nama telpu nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukuma 5/6 , būves kadastra 1700 033 035 001 3.stāva telpu Nr.6 ar kopējo platību 9,8 kv.m noslēgts ar privātpersonu Guntu Ignatovu.

Piedāvātais nomas maksas apmērs – 6,00 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī.
22.12.2023. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/3.
Līguma termiņš – 31.12.2024.

Liepājas Latviešu biedrības nama telpu nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukuma 5/6 , būves kadastra 1700 033 035 001 2.stāva telpu Nr.1 ar kopējo platību 15,6 kv.m noslēgts ar privātpersonu Jāni Daugali.

Piedāvātais nomas maksas apmērs – 5,89 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī.
25.09.2023. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/2.
Līguma termiņš – 24.09.2028.

Liepājas Latviešu biedrības nams, Liepājā Rožu laukumā 5/6 (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukuma 5/6 , būves kadastra 1700 033 035 001 pagrabstāva telpu Nr.005-25 un Nr.005-26 ar kopējo platību 18,3 kv.m noslēgts ar privātpersonu Raivi Bruži.

 • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 2,13 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī.
 • 25.04.2023. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/1.
 • Līguma termiņš – 30.04.2028.

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja  (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), pagrabstāva telpas nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā  telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukumā 5/6, būves ar kadastra apzīmējumu 1700 033 035 001 pagrabstāva telpas Nr.005-53, 005-54 ar kopējo platību 41,2 kv.m. noslēgts ar privātpersonu Kristapu Pucenu.

 • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 2,23 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī
 • 04.01.2021. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/1
 • Līguma termiņš – 31.12.2023

 

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja  (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), pagrbstāva telpas nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā  telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukumā 5/6, būves ar kadastra apzīmējumu 1700 033 035 001 pagrabstāva telpu Nr.47 ar kopējo platību 26,5 kv.m. noslēgts ar SIA “Ivo Fomina menedžments”.

 • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 1,80 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī
 • 15.07.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/2.
 • Līguma termiņš – 14.07.2025

 

Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, (kadastra apzīmējums 1700 033 035 001), nomas tiesību izsole

Izsoles rezultātā  telpu nomas līgums par nekustamā īpašuma Liepājā, Rožu laukumā 5/6, būves ar kadastra apzīmējumu 1700 033 035 001 1.stāva telpām Nr.52-54 ar kopējo platību 117,9 kv.m. noslēgts ar SIA “GLOBUSS A”.

 • Piedāvātais nomas maksas apmērs – 9,00 EUR bez PVN par 1 kv.m. mēnesī
 • 15.04.2020. neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4.2/1.
 • Līguma termiņš – 12.05.2025

 

Iepirkuma nosaukums

Publicēšanas vieta

Par krēslu piegādi (LLBN 2021/1)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Par vides objekta „Taurīte” izveidi un uzstādīšanu koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (LLBN 2021/2)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Kāpas objekta un reprezentācijas zīmju izveide un uzstādīšana koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (LLBN 2021/3)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Par elektrības iekārtu uzraudzību un servisa apkopju veikšanu (LLBN 2021/4)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Par mēbeļu piegādi (LLBN 2021/5) 

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Par vides objekta „Taurīte” izveidi un uzstādīšanu koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (LLBN 2021/6)

 Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Kāpas objekta un reprezentācijas zīmju izveide un uzstādīšana koncertzālē „Pūt Vējiņi”, Liepājā (LLBN 2021/7)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Divu (sieviešu un vīriešu) sabiedrisko tualešu (konteinera tipa) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Koncertdārzā ,,Pūt, vējiņi’’, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā (LLBN 2021/8)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Piekares sistēmas minimālā sastāva iegāde, piegāde un uzstādīšana koncertestrādei “Pūt Vējiņi” (LLBN 2021/9)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Piekares sistēmas minimālā sastāva iegāde, piegāde un uzstādīšana koncertestrādei “Pūt Vējiņi” (LLBN 2021/10)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Kafejnīcas nojumes izgatavošana, piegāde un uzstādīšana koncertdārzā ,,Pūt, vējiņi’’, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā (LLBN 2022/1) Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit
Skaņas, gaismas, video tehnikas un skatuves aprīkojuma noma un apkalpošana koncertestrādes “Pūt, vējiņi!” atklāšanas pasākuma vajadzībām (LLBN 2022/2) Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit
Kafejnīcas nojumes izgatavošana, piegāde un uzstādīšana koncertdārzā ,,Pūt, vējiņi’’, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā (LLBN 2022/3)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Kafejnīcas nojumes izgatavošana, piegāde un uzstādīšana koncertdārzā ,,Pūt, vējiņi’’, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā (LLBN 2022/4)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā:
skatīt šeit

Žoga izbūve koncertdārzā ,,Pūt, vējiņi’’, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā (LLBN 2023/1)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā:
skatīt šeit

Mobilā žoga izgatavošana un piegāde koncertdārzam ,,Pūt, vējiņi’’, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā (LLBN 2023/2)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā:
skatīt šeit

WC telpu apdares atjaunošana, Rožu laukumā 5/6, Liepāja
(LLBN 2023/3)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā:
skatīt šeit

WC telpu apdares atjaunošana, Rožu laukumā 5/6, Liepāja
(LLBN 2023/4)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā:
skatīt šeit

Liepājas Latviešu biedrības nama jumta atjaunošana Rožu laukumā 5/6 Liepājā, ēkai ar kad. apz. 17000330135001 (LLBN 2023/5)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā:
skatīt šeit

Fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Liepājas Latviešu biedrības namā Rožu laukumā 5/6 Liepāja (LLBN 2023/6)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā:
skatīt šeit

Liepājas Latviešu biedrības nama jumta atjaunošana Rožu laukumā 5/6, Liepājā, ēkai ar kad. apz.17000330135001 (LLBN 2023/7)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā:
skatīt šeit

Pārvietojamo konteinera tipa tualešu noma un uzturēšana koncertdārzam ,,Pūt, vējiņi’’, Miķeļa Valtera ielā 7, Liepājā (LLBN 2024/1)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

Skaņas tehnikas aprīkojuma noma, uzstādīšana un apkalpošana koncertestrādes “Pūt Vējiņi” vajadzībām (LLBN 2024/2)

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: skatīt šeit

 

Šobrīd nav aktuālu projektu.