Kontakti

Sazinies ar mums

Valdes locekle

Vita Hartmane

Biroja administratore

Līga Cobele

Grāmatvede

Gita Sudmale
Komunikāciju un mārketinga speciāliste
Anda Birkenberga
Kultūras projektu vadītāja
Zanda Grebe
Ēku pārzinis
Uldis Roķis
Info centrs
E-adrese
https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@42103027783