Kontakti

Sazinies ar mums

Valdes locekle

Vita Hartmane

Biroja administratore

Līga Cobele

Grāmatvede

Gita Sudmale
Kultūras projektu vadītāja
Zanda Grebe
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Daiva Priediena
Ēku pārzinis
Uldis Roķis
Info centrs
E-adrese
https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@42103027783