Kontakti

Sazinies ar mums

Valdes locekle

Vita Hartmane

Biroja administratore

Anda Fiļipova

Grāmatvede

Gita Sudmale
Kultūras projektu vadītāja
Madara Lubāne
Kultūras pasākumu organizatore
Līva Krastiņa
Ēku pārzinis
Uldis Roķis
Administratore
Ilga Lasmane
Info centrs
E-adrese
https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@42103027783