Kontakti

Sazinies ar mums

Valdes locekle

Vita Hartmane

Biroja administratore

Anda Fiļipova

Grāmatvede

Gita Sudmale
Kultūras projektu vadītāja
Līva Krastiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Dēliņa Lipska
Ēku pārzinis
Uldis Roķis
Administratore
Ilga Lasmane
Info centrs
E-adrese
https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@42103027783
Kultūras pasākumu organizatore
Dana Embrekte