10. Kurzemes rokdarbnieku saiets

20.08.2022
Liepājas Latviešu biedrības nama lielā zāle

Kurzemes rokdarbnieku saiets Liepājā notiks ar mērķi veicināt nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu, rosināt rokdarbnieku profesionālo pilnveidi un pieredzes apmaiņu. Saieta dalībnieks var būt ikviens interesents Latvijā, kam rokdarbi ir vaļasprieks, tomēr jāņem vērā, ka prioritāte būs Kurzemes reģiona rokdarbniekiem, jo vietu skaits pasākumā ir ierobežots.

“Dienas pirmajā pusē saieta dalībniekiem plānota Liepājas iepazīšanas ekskursija, arī savstarpēja iepazīšanās un sarunas pie kafijas tases,” par pasākuma norisi pastāstīja viena no rīkotājām, Tautas lietišķās mākslas studijas “Kursa” vadītāja Ilma Rubene, “tad sekos diskusija par cimdu adīšanas tradīcijām Latvijā “Sieviete un cimds” un Liepājas muzeja etnogrāfiskā fonda prezentācija. Dienas gaitā tiksimies ar Liepājas amatu meistariem “Amatnieku namā” un lietišķās mākslas centrā “Dārza iela”. Būs iespēja vērot pašdarināto tērpu skati “Manis paša radīts”, saieta dalībnieku ekspresizstādi, Liepājas aktrišu apvienības “Atštaukas” koncertu un dažādas citas interesanta lietas.”