Seminārs “Lietišķā pareizrakstība un datorinterpunkcija”

06.10.2020
13:00 - 16:00
|
Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzāle

6. oktobrī no plkst. 13.00 – 16.00 Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē notiks seminārs “Mazo svītriņu lielais spēks jeb lietišķā pareizrakstība un datorinterpunkcija”. Semināru rīko Europe Direct informācjas centrs Liepājā sadarbībā ar LTRK Kurzemes nodaļu.

Semināra mērķis: vienkāršā un saprotamā veidā sniegt praktiski izmantojamu informāciju par galvenajiem lietišķās pareizrakstības un datorinterpunkcijas aspektiem, kas izmantojami dokumentu noformēšanā.

Semināra tēmas:

✔️Lietišķā pareizrakstība

dubultuzvārdi, vairāki vārdi un ārzemnieku vārdi dokumentos – kas par šiem jāzina;
daži jaunie termini: gan ar internetu un ikdienā lietojamajām tehnoloģijām saistītie, gan citi (piemēram, ko var iegūglēt, kas ir e-pasts un kas – e-vēstule u.c.);
mulsinošie vārdu pāri (piemēram: vairākkārtējs un vairākkārtīgs, darba vieta un darbavieta – kad kurš lietojams);
vai birojs, ofiss un kantoris ir viens un tas pats? Un vēl citi līdzīgi gadījumi.

✔️Datorinterpunkcija

daudzpunkte un divpunkte: kad kura lietojama;
kādos gadījumos aiz punkta ir atstarpe un kad tā nav vajadzīga;
domuzīmes un defises lietošana: katrai sava vieta un izskats, vārdu dalīšana vai nedalīšana zilbēs;
nosaukumu rakstība: pēdiņas, vienpēdiņas un/vai slīpināšana;
skaitļa vārdi ciparu pierakstā: kad punktu vajag un kad nē, vārdiskā un jauktā pieraksta varianti;
“naudas lietas”: “euro” vai “eiro”? Vai un kad saīsināt, kur novietot? Kā skaitļi un summas rakstāmi: atdalīšana, ciparu un vārdiskais pieraksts;
decimāldaļu atdalītājs: punkts vai komats?
mērvienību noformēšana.

Lūgums iepriekš pieteikties līdz 5.oktobrim – https://forms.gle/jN89LakqE4xwr43d6 vai pa tālr. 63429019 ✔️

Vietu skaits ierobežots.

Semināra autore un pasniedzēja – Dr.oec., Mg.paed., docente Rīgas Stradiņa Universitātē, 5 grāmatu autore un „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore Ieva Kalve.